Všetko sa točí okolo kvality a ľudí

V rozhovore s Radovanom Melešom, šéfom slovenského i českého Exact Systems nielen o biznise v krízach, ale hlavne o ľuďoch, na ktorých fungovanie firmy stojí.

To, aká kvalitná je vaša služba klientom, závisí vo vašej spoločnosti od ľudí. Kontrolujú už skontrolované komponenty, kde hrozí riziko chybovosti. Kde hľadáte šikovných ľudí?

V dnešnej dobe je veľmi problémové nájsť kvalifikovaný personál na zabezpečenie kontrolných činnosti a musíme tak loviť aj v profesiách mimo škály našej práce. Pri nábore zamestnancov využívame rôzne dostupné kanály a metódy. Pracujeme s komunikačnými prostriedkami, ktoré sú im prirodzené. Napríklad v tlači sa osvedčili inzeráty, v online prostredí môžeme zatraktívniť našu ponuku prostredníctvom fotografií, videí. Nových ľudí sa snažíme zaujať aj cez našu náborovú platformu, ktorú nájdu na stránkach firmy a môžu si ju stiahnuť aj do telefónu. Doba je rýchla a už nestačí mať na dverách vyvesený oznam s ponukou práce.

Viac TU