Služby

Pre našich klientov zabezpečujeme:

Priame služby

 • tvorba krátkodobých i dlhodobých stratégií (PR, marketing)
 • korporátne, personálne, produktové, projektové PR
 • tvorba tlačových správ, tematických článkov, aranžovaných materiálov, spracovanie témy v žánri podľa požiadaviek klienta
 • komunikácia na sociálnych sieťach
 • redakčná príprava propagačných materiálov, firemných periodík
 • školenia zamerané na podporu komunikačných, prezentačných a predajných zručností
 • Jazykové korektúry (SJ, ČJ)
 • komunikácia s médiami
 • organizácia podujatí pre médiá (tlačové konferencie, press tripy, neformálne stretnutia)
 • organizácia interných podujatí pre klientov (konferencie, spoločenské akcie)
 • mediálne analýzy
 • prieskumy trhu
 • monitoring médií
 • moderovanie podujatí
 • nákup médií (krátkodobé a regionálne kampane)
 • fotografické služby
 • catering

Sprostredkované služby
(s výhradnými partnermi)

 • komplexná on-line komunikácia
 • nákup médií
 • grafické práce, tlač
 • prezentačná technika
 • preklady (AJ, NJ)