Kontakt

Kontaktné údaje

Sídlo spoločnosti:
KP consulting&services, s.r.o.
Nevädzova 6/G, 821 01 Bratislava

e-mail: kpservices@kpservices.sk
tel.: +421 911 219 364

Fakturačné údaje

KP consulting&services, s.r.o.
Nevädzova 6/G, 821 01 Bratislava

IČO: 46 555 072
DIČ: 2023455324
IČ DPH: SK2023455324
Prima banka, SK08 5600 0000 00375 115 30 01