Schill Dental Clinic

  • spolupráca od júla 2014
  • Korporátne a personálne PR
  • návrh a realizácia komunikačných kampaní pre pobočky v Bratislave, Žiline a v Košiciach
  • nákup médií
  • interný newsletter

 

Mediálne výstupy v sekcii ON AIR