Schill Dental Clinic

  • spolupráca v rokoch 2014 – 2022.
  • Korporátne a personálne PR
  • návrh a realizácia komunikačných kampaní pre pobočky v Bratislave, Žiline a v Košiciach
  • nákup médií
  • interný newsletter

 

Mediálne výstupy v sekcii ON AIR