Provident Financial

 • Korporátne, personálne, produktové, projektové PR
 • Tvorba komunikačných stratégií
 • Media relations
 • Mediálne analýzy
 • Monitoring médií
 • Spotrebiteľské prieskumy
 • Tvorba aranžovaných materiálov
 • Nákup médií (regionálne kampane)
 • Podujatia pre médiá
  Spolupráca od októbra 2011 – júna 2016

Mediálne výstupy v ON AIR

logo-provident