Marsann IT / Lenovo

  • Spolupráca od roku 2012 – 2016
  • Korporátne PR
  • Tvorba komunikačných stratégií
  • Media relations
  • Aranžované materiály, advertoriály
  • Program Benefit od Marsann IT
    Spoločnosť Marsann IT sa špecializuje v predaji a službách výhradne na značku Lenovo.
    O jej biznise, úspechoch a plánoch – s Jakubom Čechom, konateľom spoločnosti.
Logo Marsann