Adecco

  • Spolupráca v roku 2012
  • korpotátne a personálne PR