Salesianer Miettex

  • B2B komunikácia
  • media relations
  • nákup médií
  • spolupráca v rámci osláv 100. výročia založenia spoločnosti/otvorenie novej prevádzky v Petržalke
    Spolupráca od apríla 2016

Mediálne výstupy na ON AIR