Exact Systems Slovakia

  • spolupráca od roku 2019
  • školenia komunikačných a prezentačných zručností
  • konzultácie v oblasti PR, media relations

Viac informácií v sekcii ON AIR