Benet SK

  • spolupráca od jari 2019
  • Korporátne a produktové PR
  • Tvorba komunikačných stratégií
  • Media relations
  • Nákup médií (regionálne kampane)

Viac na ON AIR