Radovan Meleš: Dianie v priemysle nás udržiava v strehu

Radovan Meleš, šéf Exact Systems pre Slovensko a Českú republiku, riadi spoločnosť, ktorej kľúčovým biznisom je kontrola kvality. Veľkým firmám poskytuje kvalifikovaných zamestnancov, ktorí kontrolujú kvalitu výrobkov či komponentov.

Na Slovensku má sídlo v Žiline a na našom trhu pôsobí už viac ako 16 rokov, pričom sa sústreďuje najmä, no nielen, na automobilový priemysel.

Čo považujete za zásadné míľniky uplynulého roka, ktoré ovplyvnili trh?
Bez zveličovania môžem povedať, že veľkou témou sú stále „malé“ čipy. Ich nedostatok či nepravidelné dodávky spôsobujú problémy súčasnej výrobe ale hlavne v jej plánovaniu. A samozrejme kontinuitu v rámci dodávateľských reťazcov. Ruka v ruke s čipmi ide e-mobilita, ktorú nepovažujem za problém ale za výzvu – okrem priemyslu predovšetkým výzvu pre politiky, legislatívy, ktoré s nástupom elektromobility súvisia. Staráme sa o kvalitu komponentov, ktoré naši zákazníci potrebujú skontrolovať a nezáleží na tom, či sú napríklad súčasťou automobilov so spaľovacím motorom alebo na batérie. Kontrolujem to, čo klient práve potrebuje.

Aj dokonalé krízové plány však môžu spadnúť ako domček z karát …
Oponoval by som. Krízový manažment nemôže mať papierové základy. O to viac, ak do globálneho vývoja zasahujú významným spôsobom aj lokálne pohyby, udalosti, ktoré prídu doslova v okamihu. Mám na mysli povodne v Slovinsku. Tie brali so sebou, čo im stálo v ceste a neobišli ani automobilový sektor. Bola čiastočne pozastavená výroba v mladoboleslavskej Škodovke a v nadväznosti na to i nabúraný dodávateľský reťazec na Slovensku i v českej republike, nakoľko brzda vo výrobe stopla zákazky od dodávateľov. Podobný scenár s dopadom pre naše krajiny v rámci dodávateľského reťazca sa opakoval po požiari v podniku Novares Žebrák v Česku, ktorý najviac zasiahol výrobu v Toyota Kolín.

Aby som však nehovoril len o nepríjemných situáciách, s ktorými sa musíme vysporiadať, spomeniem aj pozitívne udalosti a pochopiteľne aj príležitosti pre rozvoj nielen nášho biznisu – automobilku Volvo a megafabriku na batérie v Šuranoch. Bezpochyby, dianie nielen v priemysle nás udržiava neustále v strehu.

Celý rozhovor so šéfom Exact Systems pre Slovensko a Českú republiku, Radovanom Melešom, nájdete na teraz.sk