Račany Bianco

  • projektové PR
  • Media relations
  • Monitoring médií
  • Tvorba aranžovaných materiálov
  • Nákup médií (regionálne kampane)
  • Podujatia pre médiá