Prezentujme sa …

… presnejšie povedané – naučme sa prezentovať svoju prácu, samých seba.

Sme veľmi radi, že nášho nového klienta spoznávame „od základu“. Tímu Exact Systems Slovakia záleží na tom, aby ich komunikácia bola efektívna ako vo vnútri firmy, tak i pred verejnosťou – na konferenciách či v médiách.

Stretli sme sa na sérii tréningov, na ktorých sme cvičili základy prezentačných zručností.