Prečo je dôležité očkovanie aj v čase pandémie?

Otázka, na ktorú odpovedali renomovaní odborníci z oblasti epidemiológie, infektológie či pediatrie. Hostia médiám priblížili tému z viacerých strán.

Stretnutie s médiami, na ktorom sme participovali, organizovala partnerská agentúra PBR Agency.

K téme:

Viac ako desiatke smrteľných chorôb vieme predchádzať vakcináciou, pričom Slovensko patrí
v prevencii očkovaním medzi najlepšie krajiny na svete. Mnohé ochorenia sa vďaka tomu
vyskytujú iba veľmi zriedka. Núdzový stav sa však podpísal aj na pravidelných lekárskych
úkonoch, medzi ktoré očkovanie detí bezpochyby patrí. Nachádzame sa v situácii, kedy je
dôležité dohnať zameškané. Štát má vypracované očkovacie schémy a ich nedodržanie môže
mať v budúcnosti fatálne následky.

Riziká „očkovacej diery“
Deti a dospievajúci v prípadoch, kedy sa zamešká očkovanie alebo dôjde k prerušeniu
základnej očkovacej schémy tak, ako sa to dialo v prípade pandémie SARS-CoV-2/COVID- 19 z
dôvodu izolácie a prerušenia školského vyučovania, sú vystavení vyššiemu riziku nakazenia
sa ochoreniami, ktorým sa dá predchádzať očkovaním. Nárast počtu nechránených jedincov
môže zvýšiť pravdepodobnosť prepuknutia niektorých infekčných ochorení, ktorým možno
očkovaním predchádzať (napr. osýpky či čierny kašeľ). Toto môže mať za následok zvýšenie
počtu úmrtí a zvýšenú záťaž systému zdravotnej starostlivosti.
„Treba si uvedomiť, že tieto ochorenia sa tu nevyskytujú práve preto, že máme vysokú
zaočkovanosť. Keď klesne, tie choroby sa vrátia,“ vysvetľuje renomovaná epidemiologička
Zuzana Krištúfková a dodáva, že je naozaj dôležité dodržiavať očkovacie schémy, pretože tie
sú dané na optimálne vytváranie protilátok a ak odsúvame očkovania alebo prerušujeme
vlastne vystavujeme deti nákaze a je tam riziko, že môžu ochorieť.

„Nikdy nie je neskoro dieťa zaočkovať,“
konštatuje pediatrička Elena Prokopová. „Ak necháte zaočkovať dieťa, naozaj mu môžete
zachrániť život. Existujú schémy, existujú možnosti ako to urobiť, lebo naozaj to, že dieťa,
napríklad po pichnutí sa klincom alebo po porezaní sa môže zomrieť, tak naozaj tá možnosť
tu stále je.“ Na Slovensko máme dokonca pravidlá ako a čím zaočkovať deti, ktoré neboli
očkované v normálnej schéme. Ak ste dlho odmietali vakcináciu a zmenili ste názor, aj pre
vás má pediater nájde vhodné riešenie: „Vieme začať očkovať dieťa aj napríklad v desiatich
rokoch a staršie, máme na to určené vakcíny a schémy. Musím povedať, že imunita už nikdy
nebude ideálna a stopercentná, ale vieme dosiahnuť to, aby bola čo najvyššia, ako sa len dá,“
dodáva pediatrička.

Očkovanie v detskom veku pomáha chrániť pred viacerými život ohrozujúcimi infekčnými
ochoreniami a tvorí základ pre pretrvávajúcu imunitu počas celého života, dodržiavanie
odporúčaného očkovacieho kalendára poskytuje najvčasnejšiu ochranu pred vážnymi
infekčnými ochoreniami. „Klasická protilátková odpoveď sa väčšinou deje v priebehu dvoch
až štyroch týždňov po podaní vakcíny,“ priblížil pediater a imunológ Miloš Jeseňák.

Posúvanie a odkladanie očkovania preto podľa neho ohrozuje deti tým, že ešte nebudú mať
dostatočnú ochranu po podaní vakcíny, vytvára istý neporiadok v očkovacích schémach a
predpísaných intervaloch.

Ochrana zdravia očkovaním sa stane v najbližších mesiacoch témou číslo jeden práve
s v súvislosti s vakcínou na COVID-19. Je dobré sa v téme zorientovať a čerpať len
z overených zdrojov: „Myslím si, že pandémia nám ukázala, že boj s infekčnými chorobami
nemáme ani zďaleka vyhratý, musíme mať pred nimi rešpekt a určitú pokoru, pričom jedným
z jej prejavov je dať sa zaočkovať proti ochoreniam, proti ktorými sa môžeme dnes dať
zaočkovať a tak sa pred nimi chrániť,“ odporúča Z. Krištúfková.