Prajeme harmonický rok 2020

… bez falošných tónov, s vášňou a pokorou zároveň.