Menej zaplatiť, znamená doplatiť na bezpečnosť

Téma z titulku, ktorú sme komunikovali pre nášho klienta BENET SK v rámci jarnej kampane 2020. Zamerali sme sa na to, prečo je dôležité vyberať si originálne výrobky, ako ich odlíšiť od napodobenín, akým spôsobom sa o ne starať a kde ich nakupovať. PR články, sústredené do top motoristických online médií boli podporené image inzerciou v motoristických magazínoch, rozhorom v Pozor, zákruta! a na FB profile.

O téme čítajte na teraz.sk