Marsann IT

  • Korporátne, personálne, produktové PR
  • Monitoring médií
  • Nákup médií (regionálne kampane)
  • spolupráca v roku 2013

Mediálne výstupy v ON AIR