Aby sme mali komunikáciu pod kontrolou

Tím Exact Systems pokračuje v sérii školení a tréningov, ktoré sú zamerané na získanie prezentačných zručností.

Spolu máme za sebou základy prezentácie – formu a obsah prezentácie, ako ju zostaviť tak, aby mala výpovednú hodnotu, aby zaujala, ostala v pamäti publika, mobilizovala ho k ďalšiemu záujmu o tému.

V novom roku sme začali zdokonaľovať prezentáciu seba samých a obsahu prezentácií. Témou našich spoločných stetnutí je neverbálna a verbálna komunikácia. A že to nie je tak jednoduché, ako to na prvý pohľad vyzerá …:-)