Aj duševné zdravie má svoju cenu!

Liga za duševné zdravie SR (LDZ SR) už po 15-ty krát ocenila osobnosti a organizácie za ich výnimočný prínos v oblasti duševného zdravia a za korektné šírenie myšlienok samotnej Ligy. V Zrkadlovej sieni Primaciálneho paláca v Bratislave bolo udelených päť cien, pričom jednu z nich – pre novinárov a médiá – odovzdal emeritný arcibiskup Róbert Bezák.

„Naša vďaka patrí tým ľuďom, ktorí sa téme duševného zdravia, búraniu predsudkov s ňou spojených, aktívne venujú. Na búranie múrov, ktoré si spoločnosť v tejto oblasti vystavala, nepotrebujeme ťažké stroje. Umenie počúvať, vôľa pomáhať a ochota poradiť – je cesta. Že nie je ľahká, o tom sa, nielen naši laureáti, denne presviedčajú,“ povedal v úvode večera Martin Knut, riaditeľ LDZ SR.

Viac na TERAZ.sk